Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hžadaj
Nedeža 20.4.2014. Meniny má: Marcel / sv. Bohumil
• Správnou výživou na osobný rast je milujúce prijatie a povzbudenie od iných. - ...   • Duchovné cvičenia - Piešany, Prešov...   • Čo nového na našej fakulte? - TFTU...   • Centrum Východ-Západ - Aktuality ...   • Dobré čítanie - To najlepšie z Dobrej knihy ...   
Cirkev na Slovensku
• Katolícka Cirkev na Slovensku
Oficiálna stránka Katolíckej Cirkvi
• Katolícke noviny
Tradičné noviny moderného kresana
• Farské úrady
Katalóg internetových stránok farských úradov
• Christ Net
Slovenský kresanský portál
• Rehole
Konferencie vyšších rehožných predstavených
• Viac
Ďalšie nami odporúčané linky
Jezuitika
Heslo:
• Mnoho darov, jeden Duch
Stredoeurópsky Magis v Budapešti
• Cesty obrátenia
Sv. omše pre mladých s tematickými kázňami v pôstnom období
• Putovná Magis výstava
Jezuitská komunita v Košiciach
• Umenie Ducha u jezuitov v Piešanoch
Predsieň jezuitského kostola v Piešanoch, od 29. marca 2014
• Prispejte 2% z dane na činnos jezuitov
Dokumenty na stiahnutie
• Aká je tvoja životná cesta?
By jezuitom dnes?
• Naplánujte si duchovné cvičenia na tento rok
Exercičné domy Prešov a Piešany, CSL Ivanka pri Dunaji
• Príbeh košických kalvárskych schodov
Kalvária a jezuiti v Košiciach
• Jezuitské akademické inštitúcie na stretnutí so Svätým Otcom
 Vyjadrenie slovenskej študentky Biblika
• Správa o situácii v Sýrii
Jezuiti v Sýrii: Zosta s žuďmi je naším poslaním
• V Homse bol zavraždený jezuita P. Frans van der Lugt
Vyhlásenie P. Generála Adolfa Nicolása SJ
• Cesty obrátenia - nahrávky pôstnych kázní
Homília P. Miroslava Kulicha OFMCap
• Spoločnos Ježišova v číslach
Rastie počet povolaní do Spoločnosti Ježišovej
• Apoštolát modlitby
Úmysly na apríl
• Akcia 365 apríl
Médiá v službe spoločnosti
• Nové číslo Posla
Apríl 2014
• P. Jozef Bartkovjak SJ zložil svojho slávnostné sžuby
19. marec, Jezuitský kostol Chiesa del Gesù v Ríme
• Viera a život
Na pulze jezuitského jubilea
• Stanovisko ku knihe
 "Róbert Bezák, Pravda o odvolanom arcibiskupovi"
• P. Rudolf Uher SJ novým provinciálom
Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Vᚠe-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnos Ježišova?
1773 387(23%)
1814 473(28%)
1714 370(22%)
1540 470(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veri, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život a naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEźA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivos a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteža

Piešany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učitežov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - źudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijíma svoj život ako Božie povolanie.

Tomᚠa František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písa.

Spoločnos Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | Š 2014 Salieri | BeTTa webhosting