Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Piešťany
Exercičný dom v Piešťanoch

Exercičný dom Exercičný dom Poštová 1
921 01 Piešťany

Tel.: 033 / 735 10 81,
        033 / 76 286 88,

Email: domsj.pn1@stonline.skdomsj.pn1@gmail.com

Fotografie exercičného domu.
Viaceré užitočné informácie nájdete aj na blogu našej kaplnky a na blogu Pastoračného centra.
 
Mapa - Pešo zo Železničnej stanice
(klikni na mapu pre väčšie zobrazenie)
 
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie Kaplnka Sedembolestnej Panny MárieSväté omše:
 
Všedné dni:
6:00, 8:00, 18:30
 
Nedele a prikázané sviatky v dňoch prac. voľna:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 rodinná (počas škol. roka), 18:30
 
Prikázané sviatky v pracovné dni:
6.30, 8.00, 17.00, 18.30
 
Mládežnícka sv. omša v sobotu: 18:30 (počas škol. roka)

Spovedanie:
Všedné dni: počas sv. omší
Pred prvým piatkom v mesiaci: streda, štvrtok, piatok od 15:00

Najnovšie informácie o dianí v kaplnke nájdete na našom BLOGU.

Kontakt: Peter Zahoránsky SJ (Rektor kaplnky)
e-mail: pzahoransky@gmail.com
 

Z dejín jezuitov v Piešťanoch
         Počiatky misie Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch siahajú do obdobia 1. Československej republiky. Už v roku 1933-34 vypracovalo mesto plán, podľa ktorého sa malo postaviť gymnázium, kostol a konvikt, a správu nad týmto dielom mala prevziať niektorá rehoľná komunita. Vtedajší viceprovinciál P. Mikuš prisľúbil, že jezuiti budú môcť byť v budúcnosti k službám piešťanských veriacich.

         Na žiadosť Katolíckej školskej sekcie Obecná rada v Piešťanoch v roku 1939 vyhoveka žiadosti darovať pozemky na stavbu jezuitského kláštota. V júli 1939 P. Mikuš poveril Ľudovíta Eiselleho SJ, aby v jeho mene rokoval s kompetentnými činiteľmi v tejto kauze. Veriaci žiadali, aby jezuiti čím skôr prišli do Piešťan. Preto provinciál P. Mikuš poveril Ľudovíta Eiselleho SJ, aby sa natrvalo usadil v meste a po dohode s miestnym dekanom Alexandrom Šindelárom rozvinul pastoráciu v kúpeľnej kaplnke Božského Srdca Ježišovho pri moste. 25. septembra Apoštolský administrátor trnavský Dr. Pavol Jantausch vystavil poverujúcu listinu, v ktorej dal súhlas na zriadenie rehoľného domu SJ v Piešťanoch a udelil tomuto podujatiu svoje požehnanie. Ľudovít Eiselle SJ sa ujal svojej pastoračnej služby v uvedenej kaplnke Božského Srdca Ježišovho a hľadal vhodnú budovu na zriadenie rezidencie.

         Po dlhších rokovaniach s rôznymi inštitúciami sa v roku 1942 našli budovy a pozemok Štátne kúpeľnej - župnej nemocnice a boli odovzdané do správy a užívania Spoločnosti Ježišovej. Eiselle sa pustil so svojimi spolupracovníkmi do práce. Z dvoch väčších miestností urobil kaplnku a v obytnej časti upravil tri izby. V roku 1943 bola podpísaná kúpnopredajná zmluva, ktorou budovy i pozemok prešli do vlastníctva rehole. Po ďaľších úpravách dostala kaplnka podobu písmena L, ktorá bola činná až do roku 1977. V dome sa nadstavili manzardky, ktoré slúžli pre ubytovanie našich. Od roku 1946 bol zriadený Prípravný výbor pre stavbu nového kostola, ktorý zhromažďoval milodary na stavbu nového kostola. Bola tu založená Mariánska kongregácia, počas 2. svetovej vojny tu bol istý čas umiestnený Teologický inštitút SJ, ktorý sa musel presťahovať z "partizánskej" Banskej Bystriece. Potom prišiel 13. apríl 1950 a činnosť rehole bola násilne ukončená, a boli skonfiškované aj financie vyzbierané ako milodary na stavbu nového kostola.

         V roku 1968 sem prišiel Michal Petráš SJ, ktorý spravoval našu kaplnku do roku 1972. Potom mu bol v rámci "normalizácie" odobratý štátny súhlas. Systematická pastorácia naších bola obnovená až 6. januára 1990, kedy sem prišiel ako prvý Ján Revák SJ, ktorý spolu s Jozefom Porubčanom SJ a Michalom Potockým SJ, ktorý v Piešťanoch býval – začali písať nové dejiny piešťanskej komunity. Vďaka exercičnému Majstrovi Jozefovi Porubčanovi SJ sa exercičný dom v Piešťanoch (aj napriek nevyhovujúcim podmienkam ) stal známym na celom Slovensku.

         V roku 1995 vedenie slovenskej provincie rozhodlo, že sa konečne splní plán P. Eiselleho SJ. Postavil sa nový komplex, ktorý zahŕňa stavbu nového kostola, ktorý bol posvätený 11. októbra 1997 a nový exercičný dom, ktorý posvätil 26. mája Mons. Vladimir Filo.

         Naša rehoľa vzišla z exercícii. A my ako výhonky tohto dedičstva chceme pokračovať v tej tradícii, ktorá vznikla v Manréze, kde napísal svoje exercície sv. Ignác z Loyoly. Pri zadávaní tohto projektu nám išlo o to, aby sme vytvorili čo najlepšie vonkajšie podmienky pre tých, ktorí si chcú usporiadať svoj život v súlade s Božou vôľou. A tak máme k dispoizícii exercičnú kaplnku, kuchyňu a jedáleň. Exercitanti sú ubytovaní v 29 jednoposteľových izbách. Každá izba má svoje samostatné sociálne zariadenie.

         V našom exercičnom dome dávame troj-, päť-, šesť-, osem-, a tridsať dňové exercície. Priemerne absolvuje v tomto našom exercičnom dome viac ako tisíc veriacich za rok, včítane kňazov a rehoľníkov. Okrem toho spravujeme kostol, ktorý až do postavenia nového farského kostola patril k najnavštevovanejšiemu kostolu tu v Piešťanoch, lebo farský kostol bol excentricky položený v Starých Piešťanoch. Dnes tu denne máme tri sväté omše, v nedeľu 5 svätých omší. Pri každej sv. omši spovedáme nielen veriacich z Piešťan, ale aj z okolia.

         Spracoval Emil Váni SJ


[Heslá: modlitba, meditácia, exercície, duchovné cvičenia, dejiny, Piešťany]
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 395(23%)
1814 482(28%)
1714 376(22%)
1540 479(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting