Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Spiritualita
Boha hľadať a nachádzať vo všetkom
         Žiak sa pýta svojho rabína: „Povedz mi, kde je Boh.“ Nato mu rabín odpovie: „Povedz mi, kde nie je.“ Ignácov prínos k otázke ľudí, kde je Boh, sa nachádza v slovách: „Boha hľadať a nachádzať vo všetkých veciach.“ Existuje veľa typicky ignaciánskych slovných spojení, ale heslo: „Boha hľadať vo všetkých veciach“ je skutočne základný princíp, na ktorom sa stavia všetko iné.

         Toto hľadanie a nájdenie si nemožno predstaviť konkrétne a súčasne dosť tajuplne. V liste jednému spolubratovi Ignác píše:

         „Študujúci sa majú cvičiť v tom, aby hľadali Božiu prítomnosť nášho Pána vo všetkých veciach, napríklad v hovorení, v chodení, vo videní, vo vychutnávaní, v počúvaní, v myslení, vôbec vo všetkom, čo robia; veď predsa Boží majestát je vo všetkých veciach, svojou prítomnosťou,
Duchovné cvičenia

          Vznik Duchovných cvičení


Kontemplácia lásky.jpg          Svätý Ignác z Loyoly, pôvodca Duchovných cvičení vo svojom vlastnom životopise, ktorý síce nenapísal, ale iba vyrozprával portugalskému spolubratovi Luisovi Goncalvesovi, nespomína zostavenie Cvičení počas svojho pobytu v Manréze. Ale na konci rozprávania donútený otázkou, ako zostavil Duchovné cvičenia a Konštitúcie, povedal, že Cvičenia nezostavil všetky naraz, „ale len niektoré veci, ktoré pozoroval vo svojej duši a pokladal ich za užitočné; zdalo sa mu, že by mohli byť užitočné aj iným; tak si ich teda zapisoval, napr. o spytovaní svedomia tým spôsobom
Ďalšie modlitby
Modlitba Pedra Aruppeho SJ

Nauč ma cítiť s trpiacimi, úbohými,
slepými, zmrzačenými, malomocnými;
ukáž mi, ako si zjavil svoje vnútro – to najhlbšie –
keď si plakal,
keď si prežíval smútok a úzkosť do tej miery,
že si sa krvou potil
že si potreboval od anjelov útechu.
Hlavne si prajem poznať
ako si niesol poslednú bolesť kríža
a tiež opustenie od svojho Otca.

Ježišu, nauč nás Tvojej ceste,
aby sa ona stala našou dnešnou cestou,
aby sme sa priblížili k veľkému ideálu
sv. Ignáca, byť Ježišovými spoločníkmi,
spolupracovníkmi na diele vykúpenia,
aby každý z nás bol druhý Kristus.


Modlitba priateľov Spoločnosti Ježišovej
Modlitba
Ako sa modliť

Biblická meditácia z Afriky

Sedem stupňov spoločnej meditácie

     Sedem stupňov ako meditovať sa nám javí jednoduchými, a v skutočnosti takými aj sú. Naša skúsenosť v diecézach južnej Afriky nám ukazuje, že tieto jednoduché stupne môžu viesť k stretnutiu medzi človekom a Bohom.
Stupeň 1 – 4 nám pomáha „zdržiavať sa pri Bohu, započúvať sa, zúčastňovať sa pri biblických dianiach a oddať sa Bohu. Stupeň 5 nás zbližuje navzájom ako bratov a sestry, pretože sa odvažujeme si sprostredkovať navzájom náš zážitok s Bohom. To nie je najdôležitejší stupeň, ale obšťastňujúci pre všetkých, i tých, ktorí nechcú prežívať hlboké ľudské spoločenstvo s Bohom. V stupni 6 konfrontujeme náš život so Slovom Božím. Často sa to javí tak, že skupina v tejto atmosfére modlitieb disku
Litánie
Litánie ku sv. Stanislavovi Kostkovi

Pane, zmiluj sa nad nami
Kriste, zmiluj sa nad nami
Pane zmiluj sa nad nami, Kriste vyslyš nás,
Kriste, uslyš nás
Otče z nebies, Bože – zmiluj sa nad nami
Synu vykupiteľu sveta Bože
Duchu Svätý Bože
Svätá Trojica, jeden Bože
Svätá Mária, Kráľovná vyznávačov – oroduj za nás

Svätý Stanislav, horlivý v službe – oroduj za nás
Svätý Stanislav, veľký vyznavač Krista
Svätý Stanislav, veľký ctiteľ Najsvätejšej Sviatosti
Svätý Stanislav, verný syn presvätej Panny
Svätý Stanislav, víťaz nad sebou samým
Svätý Stanislav, ktorý ovládal svoje vášne
Svätý Stanislav, horlivý v plnení svojho povolania
Svätý Stanisla
Časté otázky
Ako dlho sa mám modliť?

     Tvoj záväzok má byť nenáročný, ale pevný. To znamená nezaväzuješ sa k niečomu, o čom vieš, že to nemôžeš dodržať. Začni po malých krôčikoch k väčším, než sa modlitba stane tvojou pravidelnou praxou. Napríklad, ak sa pravidelne modlíš 5 minút denne, natiahni túto dobu na 10 minút. Najdôležitejšie je, že dávaš Bohu každý deň trochu svojho času.

Aké biblické pasáže sa mám modliť?

     Môžeš sa modliť tie časti, ktoré sa čítajú každý týždeň pri nedeľnej svätej omši. Pokiaľ poznáš dobre Bibliu, môžeš si vybrať úryvok, ktorý práve vyhovuje tvojej nálade. Alebo môžeš jednoducho otvoriť Bibliu a čítať tam, kde si ju práve otvoril. Ak nevieš, kde začať, tak odporúčam niektoré z Evanjelií (Matúš, Marek, Lukáš a Ján), alebo niektorú
Piesne
Ad maiorem Dei gloriam


Ad maiorem gloriam

Semper Gaudebo


Semper Gaudebo


1. |:Semper gaudebo, spemquae habebo.:|
|:O, quae securitas, cordis est puritas.
Haec mea vita, sum iesuita.:|
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 389(23%)
1814 477(28%)
1714 375(22%)
1540 474(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting