Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Ružomberok
Kostol Povýšenia svätého kríža

Kostol Povýšenia svätého kríža Kostol Povýšenia svätého kríža Sväté omše:
Pondelok - Sobota: 8:00, 18:00
Nedeľa: 7:00, 9:00

Tel.: 044/430 51 50

Kontakt:
Ján Revák SJ (Rektor kostola)
e-mail: jan.revak@gmail.com)

Blog s aktuálnymi informáciami o kostole

Detská svätá omša: Každú druhú nedeľu v mesiaci o 16.30 hod.

Noviciátna svätá omša za účasti pátra magistra s novicmi: Každý štvrtok o 18.00 hod. a každú nedeľu o 9.00 hod.

Gréckokatolícka liturgia: Každú nedeľu o 10.30 hod.

Spovedanie:
Každý deň pol hodinu pred svätou omšou aj počas nej. (Od 7.30 do 8.30, od 17.30 do 18.30) V nedeľu nespovedáme.

Adorácia Oltárnej Sviatosti: Každý štvrtok po rannej svätej omši (modlitba za nové kňazské a rehoľné povolania a modlitba za rodiny), sviatosť je vystavená na poklonu až do večernej svätej omše.

Pobožnosti: Pred každou svätou omšou modlitba ruženca. Litánie k Panne Márii (máj, október). Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu (jún). Novéna k Duchu Svätému. Pravidelné mesačné obnovy pre charizmatické spoločenstvá. V pôstnom období krížové cesty.
 
Rezidencia

kolegium Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/430 51 37
Fax: 044/430 51 90
Noviciát Spoločnosti Ježišovej

Noviciát Spoločnosti Ježišovej Noviciát Spoločnosti Ježišovej Noviciát Spoločnosti Ježišovej
Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/430 51 37
Fax: 044/430 51 90
E-mail: noviciatsj@jezuiti.sk

Viac o noviciáte.
Vila Trlensko

kolegium kolegium

Tel.: 044 / 43 220 13


História Jezuitov v Ružomberku, 1922 – 1950
     Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie zostal piaristický kláštor spolu so školou prakticky opustený. Na túto novú situáciu sa snažil zareagovať spišský biskup Ján Vojtašák, ktorý sem pozval jezuitov. Na sviatok Panny Márie Snežnej roku 1922 prišiel do Ružomberka páter Mikuš s frátrom Pochácom.

     Ďalší členovia novej komunity prišli o niekoľko dní neskôr, p. Čambál, p. Takáč a fr. Patúc. Hneď sa pustili do vykonávania apoštolátu, ktorý pozostával najmä z kázania a slúženia svätých omší v kostole, šírenia úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. Už o rok sa uskutočnil prvý večerný sprievod na kalváriu pred sviatkom Božského Srdca. Slávnosti obyčajne predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorá vrcholila slávnostnou omšou na námestí pred jezuitským kostolom. Celebrantom býval otec biskup Ján Vojtašák. Na svätú omšu prichádzali ľudia v procesiách z okolitých dedín a tak vytvorili niekoľko tisícový zástup. Popoludní bývali litánie, Te Deum a záverečná kázeň otca biskupa. Večer ešte niektorá z Mariánskych družín zahrala divadelné predstavenie. Takto sa udržiaval a vzmáhal život viery v Ružomberku.

     V roku 1924 sa zriadil internát pre študentov, ktorí sa pripravovali na ukončenie stredoškolského štúdia a mali záujem vstúpiť k jezuitom. O tri roky neskôr sa podarilo založiť výchovný ústav Spoločnosť Ježišovej, Stanislavov, pomenovaný na počesť svätého Stanislava Kostku. Otcom myšlienky stáleho výchovného ústavu bol p. Jozef Jurek. Činnosť Stanislavova riadili poverení magisti (jezuitskí bohoslovci po filozofických štúdiách). Duchovné vedenie mal na starosti páter špirituál. Stankovci, ako ich ľudovo nazývali, založili časopis Stanislavovské zvesti (dnes sa vydávajú Listy z noviciátu SJ), v ktorom inforomovali o svojich aktivitách a činnosti. Časopis bol určený najmä pre dobrodincov, ktorí ho dostávali zdarma. Stankovci založili aj samovzdelávací krúžok JAS (podľa začiatočných písmen v menách jezuitských svätcov: sv. Ján Berchmans, sv. Alojz Gonzaga a sv. Stanislav Kostka), ktorého cieľom bolo povzniesť kultúru ducha rôznymi dišputami, recitáciou poézie, divadelnými predstaveniami atď.

     Spišský biskup Ján Vojtaššák nechal pôsobiť jezuitov vo svojej diecéze natrvalo tým, že odkúpil kláštor a daroval ho Spoločnosti Ježišovej. Od roku 1930 tu bol zriadený noviciát a školastikát. Doterajší dom však nebol vhodný na tieto účely, a preto sa najlepším riešením zdalo postavenie novej budovy noviciátu. Práce sa rozbehli v júli 1931 a posviacka sa uskutočnila o rok neskôr 17. júla 1932. V budove bývali aj školastici (mladí jezuiti po prvých sľuboch), ktorí si diaľkovo dokončievali gymnaziálne štúdia. Magistrom novicov bol p. Rudolf Mikuš SJ, ktorý sa o rok neskôr stal viceprovinciálom novoutvorenej slovenskej viceprovincie.

     Okrem základnej formácie chodili novici a školastici vyučovať náboženstvo do okolitých dedín. Tak vypomáhali pátrom. Voľné dni trávili na chate, ktorú dal postaviť p. Mikuš v roku 1935. V roku 1944 museli novici uvoľniť priestory noviciátu pre školské vyučovanie. Školy boli totiž obsadené Nemcami pri okupácii mesta. Začiatkom roku 1945 sa noviciát presťahoval do Piešťan, aby tu formácia mohla prebiehať pokojnejšie. V ružomberskom dome zostalo len pár ľudí. Do Ružomberka sa noviciát vrátil až po uvoľnení napätej situácie v júni 1945. Vtedy prišli aj teológovia, ktorí sa nemohli vrátiť do Banskej Bystrice, pretože budovu teologického inštitútu obsadil mestský národný výbor.

     Práca sa členila na niekoľko podujatí. Prvou významnou činnosťou bolo zakladanie tzv. Mariánskych kongregácií. Tieto kongregácie združovali viaceré stavy. V roku 1931 sa založila pre študentov, neskôr pre dievčatá a robotníčky, a napokon vzniklo aj Združenie mužov Božského Srdca Ježišovho. Ďalšou významnou činnosťou bola pastoračná práca v Rybárpoli. Tej sa najviac venoval p. Sahulčík. On podporoval robotnícke rodiny, hájil pracovné miesta robotníkov. Rekonštrukciou opustenej haly fabriky vystaval kostol Sv. Rodiny. Ľudovými misiami začali jezuiti veľký apoštolát. Ružomberok sa stal misijným strediskom pre Oravu, Liptov a Spiš. V roku 1933 otvorili Exercičný dom Božského Srdca Ježišovho. Nachádzalo sa v peknom prostredí, ktoré napomáhalo lepšiemu prežívaniu duchovných cvičení. Dostavaním exercičného domu sa vyriešila aj oprava starej strechy kláštora. Už od začiatku svojej činnosti pátri dávali aj kňazské rekolekcie nielen v Ružomberku, ale aj v Námestove, Trstenej a Banskej Bystrici. Dialo sa tak dovtedy kým, štátna správa takúto činnosť v roku 1948 nezakázala. Ružomberský dom sa stal významným miestom aj pre tlačový apoštolát, ktorý rozvinul najmä p. Polóny vydávaním časopisov Apoštolát, Za svetlo a Naše novinky.

     Po roku 1948 sa postupne obmedzovalo rozvíjajúce sa dielo rehoľných spoločností. Aj jezuitov v Ružomberku zastihli „opatrenia“, ktoré vyvrcholili v apríli 1950 úplnou likvidáciou reholí na Slovensku komunistami.

„Akcia K“ v Ružomberku
(Prebraté z časopisu Listy z noviciátu)

     Po prevzatí moci Komunistickou stranou vo februári 1948, sa od biskupov žiadala prísaha vernosti, ktorej konečným cieľom bolo prerušiť spojenie Cirkvi na Slovensku s Vatikánom a vytvorenie „poslušnej, vlasteneckej cirkvi“. Štát sa usiloval budiť dojem, že má k náboženstvu pozitívny vzťah, ale pritom oddeľoval biskupov od veriaceho ľudu a kňazov.

     Už v roku 1945 poštátnili väčšinu rehoľných domov, no neodvážili sa zatiaľ poštátniť také domy, kde sa formovali novici a školastici. Až 16. marca 1950 prišli dvaja vládni „zmocnenci“, aby noviciát v Ružomberku poštátnili. Začiakom apríla 1950 dozrel čas, aby sa uskutočnila Akcia K, čiže likvidácia kláštorov v Československu.

     V noci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili milicionári, príslušníci verejnej bezpečnosti a tajnej polície všetky mužské kláštory v ce
Trlenská chata
(Spracoval: Bohumil Mokriš)

     Po otvorení ružomberského noviciátu v roku 1930 sa rehoľný život začal rozvíjať v celej svojej plnosti a sile. Táto sila sa dosahovala skrze formáciu pomocou modlitby, štúdia, práce a hlavne každodenného prijímania eucharistického Ježiša.

     Novici chodili do ružomberskej nemocnice slúžiť chorým a bezvládnym, vyučovať náboženstvo do okolitých dedín a vykonávali potrebné manuálne práce. V Ružomberku bývali aj školastici, ktorí sa intenzívnym štúdiom pripravovali na prijatie kňazskej služby. Svätý Ignác, náš zakladateľ, vyšším predstaveným odporúča nájsť vhodné miesto pre rekreáciu a oddych, aby mladý rehoľný dorast mohol s obnovenými silami pokračovať vo svojej formácii a v dozrievaní na dobrých Ježišových spoločníkov. Vzhľadom na túto radu pomýšľal páter provinciál Rudolf Mi
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 390(23%)
1814 477(28%)
1714 375(22%)
1540 474(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting
ERROR : v zapisu do tabulky useronline