Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Časopisy
Jezuiti dnes
Bulletin Jezuiti dnes je o živote a práci jezuitov a ich spolupracovníkov. Je pre tých, ktorí chcú byť informovaní o aktualitách a o tom, čo jezuiti robia na Slovensku a vo svete. Aj vy sa môžete podieľať na našich podujatiach.
Viera a život

Dvojmesačník pre kresťanskú orientáciu. ponúka čitateľom základnú orientáciu v spleti aktuálnych osobných i spoločenských problémov spracovanú odborníkmi. Upozorňuje na hodnoty preverené časom a diela, ktoré zušľachťujú vnútorný život človeka.

Listy z noviciátu
Tento polročník od novicov slovenskej a českej provincie SJ približuje život a čas formácie v noviciáte, osobitne jednotlivé experimenty. Vždy ponúka i nejaký aktuálny prvok ignaciánskej spirituality a pohľad do niektorého z diel jezuitov vo svete.
Akcia 365
Akcia 365 je cirkevné huntie, ktoré v roku 1959 založil v Nemecku P. Johannes Leppich SJ. Na Slovensku jestvuje od roku 1992. Charakteristika: mesačné stretnutia, čítania Svätého písma, spolupráca s farským spoločenstvom, poskytovanie mesačnej animácie členom hnutia prostredníctvom letáku s úvahou na aktuálne témy.
Posol
Mesačník slovenských katolíkov – najstarší a stále najčítanejší slovenský katolícky časopis. Jeho hlavným poslaním je ohlasovať Krista a prehlbovať vieru, preto chce viac formovať ako informovať. Obsah tvoria témy: Úcta k Ježišovmu Srdcu, komentáre k úmyslom Apoštolátu modlitby, zamyslenia nad Písmom, úvahy nad udalosťami všedného života, svedectvá z prostredia chorých, životné príbehy, čítanie pre deti, správy zo života Cirkvi, ohlasy čitateľov.
Rodinné listy z Vatikánskeho rozhlasu

Listy sú určené pre priateľov Vatikánskeho rozhlasu. Obsahujú syntézu myšlienkového posolstva pápeža Benedikta XVI. v danom týždni. Pre podrobnejšie informácie z Vatikánskeho rozhlasu sa je potrebné prihlásiť na ich stránkach. Táto spravodajská služba začala 1.2. 2008 Leopoldom Slaninkom SJ. Prevzal ju Jozef Bartkovjak SJ, neskôr sr. Jaroslava Kochjarová CJ.

 
Krátke dejiny Posla Božského Srdca Ježišovho

Z histórie Posla Božského Srdca Ježišovho

V roku 1861 začali francúzski jezuiti ako prví vydávať časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. Onedlho začal tento časopis vychádzať aj v iných krajinách.
Na Slovensku prvé číslo Posla vyšlo 15. júna 1897. Zodpovedným redaktorom bol kňaz Michal Melíšek. Redakcia sídlila na Rímskokatolíckom farskom úrade vo Veľkých Levároch. Vydávanie druhého ročníka prevzali jezuiti v Trnave. Časopis vychádzal až do roku 1949, keď bol zrušený zásahom komunistickej moci. V roku 1974 vydávanie Posla obnovili slovenskí jezuiti v Kanade.

V roku

» ok
Akcia 365

         Akcia 365 je cirkevné huntie, ktoré v roku 1959 založil v Nemecku P. Johannes Leppich SJ. Hnutie sa rýchlo rozšírilo v podobe malých skupín spolupracovníkov v 20 krajinách. Na Slovensku jestvuje od roku 1992. Schválil ho Arcibiskupský úrad v Trnave.

         Cieľom je privádzať ľudí ku kresťanskej dobročinnosti a apoštolátu z inšpirácie Svätého Písma ako aj formácia veriacich v duchu ignaciánskej spirituality a podľa cirkevných dokumentov o laickom apoštoláte.

Charakteristika činnosti:

- mesačné stretnutia, kde členovia spoločne rozjímajú nad Svätým Písmom a spoločne hľadajú možnosti apoštolských činností
- časté čítania Svätého písma
- spolupráca s farským spoločenstvom
- poskytovanie mesačnej animácie členom hnutia prostredníctvom letáku súvahou na aktuálne témy v živote Cirkv
» ok
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 383(23%)
1814 468(28%)
1714 366(22%)
1540 466(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting