Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Aktuálne témy
Rodina
V dnešnej dobe je stále naliehavejšie zamýšľať sa nad tým, v čom spočíva rodina a na čom stoja hodnotné medziľudské vzťahy. Čo je úlohou a poslaním rodiny? Ako možem žiť plnšie ako člen rodiny? Iste táto téma súvisí aj s nasledujúcimi témami lásky a manželstva.
Láska
So slovom "láska" sa stretáme na každom kroku. Málokto však vie, čo to znemaná žiť plne ľudskú, ba až kresťanskú, lásku. Čo narúša šťastný život v láske? Ako žiť lásku dlhodobo v mojom živote tak, aby bola stále obohacujúcou, radostnou, obšťastňujúcou?
Manželstvo
Podobne ako základné hodnoty rodiny a lásky, aj manželstvo je potrebné správne pochopiť a vedieť naplno žiť. Ak je k nemu niekto povolaný, len takto dosiahne plné vnútorné uspokojenie.
Kresťanské náboženstvo - morálne postoje
Ak je kresťanské zjavenie pravdivé, čo to znemaná pre môj život? V každodennom živote, či chcem alebo nechcem, sa rozhodujem. Prečo si dopredu nepremyslieť ako chcem žiť, ako sa chcem rozhodovať? Veď som stvorením Božím, ktorému je dané Kristovo vyslobodzujúce posolstvo.
Katolícka cirkev
Je to práve Katolícka cirkev, ktorá nám ponúka potrebné prostriedky k plnohodnotnému ľudskému a kresťanskému životu. V živote človeka ide o čosi viac než to, čo je materiálne a úžitkové. Každý deň sa rozhodujeme, či chceme žiť ako plnohodnotní ľudia, alebo chceme ísť inou cestou.
Jezuitské témy
Spoločnosť ježišova má bohatú históriu vzdelávania a výchovy mládeže, v súčasnosti zvlášť na univerzitách. Je užitočné dobre sa oboznámiť s hlavnými duchovnými, vzdelávacími a edukatívnymi princípmi jezuitov. Vyriešime tým mnohé problémy v našich rodinách a pracoviskách.
Písmo sväté
Systematické štúdium Písma svätého patrí k neoddeliteľnej súčasti života súčasného jezuitu. Všetci kresťania sú pozvaní ku každodennej meditácii nad Písmom, aby s ňom našli silu a inšpiráciu pre svoj každodenný život.
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 381(23%)
1814 465(28%)
1714 362(22%)
1540 459(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting