Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hžadaj
Bratislava
Provincialát Spoločnosti Ježišovej

prov prov Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

Tel.: 02 / 59200 400
Fax: 02 / 59200420
E-mail: svkprov@jezuiti.sk
Kostol Najsvätejšieho Spasiteža

Kostol Najsvätejšieho spasiteža Kostol Najsvätejšieho spasiteža Kostol Najsvätejšieho spasiteža Františkánske nám. 4
814 99 Bratislava

Kontakt:
Tomáš Jellúš (Rektor kostola)
e-mail: sjkostol@gmail.com
 
Blog kostola s aktuálnymi informáciami 

Sväté omše:

Pondelok - Piatok: 15.15, 16.30, 18.00
Sobota: 16.30, 18.00

Kostol Najsvätejšieho spasiteža Nedele a sviatky: 7.30, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00
Vysokoškoláci v pondelok o 20.00.

Spovedanie:
Pondelok - Piatok: od 14.45 do 18.30
- Sobota: od 16.30 do 18.30

Ruženec do rádia Lumen:
Každú druhú sobotu v mesiaci o 19.15 hod.

Adorácia Oltárnej Sviatosti: Každý štvrtok po svätej omši o 16.30 hod.

Krížové cesty: Pôst - Každý piatok po svätej omši o 15.15 a nedežu po sv. omši o 16.30 hod.
Kolégium Najsvätejšieho Spasiteža

kolegium kolegium kolegium
Panská 11, P.O. Box 173
814 99 Bratislava
Tel.: 02 / 59 200 411, fax: 02 / 59 200 420
E-mail: kolegium@jezuiti.sk
Kolégium, čas Školastikát

kolegium kolegium
Kostolná 1, P.O. Box 173
814 99 Bratislava

Tel: 02 / 544 33 237, Fax: 02 / 544 30 244
Z dejín jezuitskej rezidencie


         Bratislava bola v stredoveku významným cirkevným strediskom. Začiatkom 13. storočia sa presahovala z hradu do mesta kapitula s prepošstvom. Na mieste starého prepoštského a farského kostola Najsvätejšieho Spasiteža bol v 14. až v 15. storočí postavený gotický dóm svätého Martina. Mesto malo tri fary: pri dóme a pri kostoloch svätého Michala a svätého Vavrinca. Početné duchovenstvo tvorili členovia kapituly, farský klérus a rehožníci: antoníti a františkáni. (Antoníti mali v Bratislave od roku 1096 pri kostole svätého Ladislava najstarší hospitál v strednej Európe.) Kostol a kláštor tu mali aj klarisky. Veriaci sa združovali v Bratstve Božieho tela, ktoré bolo aktívne na náboženskom a charitatívnom poli.


Bratislavské školy pred príchodom jezuitov

       
Rezidencia pri kostole Najsvätejšieho Spasiteža, Provincialát


Rezidencia pri kostole Najsvätejšieho Spasiteža a sídlo provinciála

         Po utvorení novej Česko-Slovenskej viceprovincie predstaveným bratislavskej rezidencie sa stal P. Matej Bär. Súčasne bol aj nemeckým kazatežom. Ďalší dvaja pátri z Rakúskej provincie vypomáhali v pastorácii pre nemeckých veriacich. P. Karol Hidvéghy bol maďarským kazatežom, P. Pavol Takáč slovenským. Do komunity patrili rehožní bratia Jozef Mihál, vrátnik (túto funkciu vykonával po celý život), Štefan Prochác, kuchár, Jozef Kyselica, vedúci hospodárstva, Alojz Marko, kostolník a vedúci jedálne, Jozef Drobný, krajčír. Aj bratia poväčšine ovládali slovenčinu, nemčinu a maďarčinu.

         Bratislavským superiorom po P. M. Bärovi sa stal 27. septembra 1921 P. František Gold, ktorý bol súč
Misie. Rekolekcíe. Ústredná katolícka kancelária. Gymnázium.


Misie. Rekolekcíe. Exercície.

         Popri pastorácii vo vlastnom kostole pátri sa venovali aj žudovým misiám a exercíciám, najmä v pôstnej a adventnej dobe. Bratislavskí pátri dávali misie v Nových Zámkoch, Nitre, Prievoze, Rožňave, Modre (tu miestny nemecký evanjelický duchovný želal pátrom úspech v misiách), Ždiari, Komjaticiach. Spolu s trnavskými a košickými pátrami dávali misie v Dubnici, Haniske, Čani a Ždani. Pátri ź. Eiselle a K. Grieger dávali misie Slovákom v Maďarsku a v Juhoslávii. Okrem vežkých misií dávali aj duchovné obnovy pôstne a adventné v Bratislave, Nitre, Piešanoch, Banskej Bystrici.

         Roku 1946 v pôstnej dobe sa konali vežké misie v hlavnom meste Slovenska Bratislave. Už niekožko mesiacov predtým sa začalo s ich prípravou na rekol
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Vᚠe-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnos Ježišova?
1773 387(23%)
1814 472(28%)
1714 370(22%)
1540 469(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veri, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život a naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEźA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivos a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteža

Piešany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učitežov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - źudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijíma svoj život ako Božie povolanie.

Tomᚠa František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písa.

Spoločnos Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | Š 2014 Salieri | BeTTa webhosting