Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hžadaj
Piešany
Exercičný dom v Piešanoch

Exercičný dom Exercičný dom Poštová 1
921 01 Piešany

Tel.: 033 / 735 10 81,
        033 / 76 286 88,

Email: domsj.pn1@stonline.skdomsj.pn1@gmail.com

Fotografie exercičného domu.
Viaceré užitočné informácie nájdete aj na blogu našej kaplnky a na blogu Pastoračného centra.
 
Mapa - Pešo zo Železničnej stanice
(klikni na mapu pre väčšie zobrazenie)
 
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie Kaplnka Sedembolestnej Panny MárieSväté omše:
 
Všedné dni:
6:00, 8:00, 18:30
 
Nedele a prikázané sviatky v dňoch prac. vožna:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 rodinná (počas škol. roka), 18:30
 
Prikázané sviatky v pracovné dni:
6.30, 8.00, 17.00, 18.30
 
Mládežnícka sv. omša v sobotu: 18:30 (počas škol. roka)

Spovedanie:
Všedné dni: počas sv. omší
Pred prvým piatkom v mesiaci: streda, štvrtok, piatok od 15:00

Najnovšie informácie o dianí v kaplnke nájdete na našom BLOGU.

Kontakt: Peter Zahoránsky SJ (Rektor kaplnky)
e-mail: pzahoransky@gmail.com
 

Z dejín jezuitov v Piešanoch
         Počiatky misie Spoločnosti Ježišovej v Piešanoch siahajú do obdobia 1. Československej republiky. Už v roku 1933-34 vypracovalo mesto plán, podža ktorého sa malo postavi gymnázium, kostol a konvikt, a správu nad týmto dielom mala prevzia niektorá rehožná komunita. Vtedajší viceprovinciál P. Mikuš prisžúbil, že jezuiti budú môc by v budúcnosti k službám piešanských veriacich.

         Na žiados Katolíckej školskej sekcie Obecná rada v Piešanoch v roku 1939 vyhoveka žiadosti darova pozemky na stavbu jezuitského kláštota. V júli 1939 P. Mikuš poveril źudovíta Eiselleho SJ, aby v jeho mene rokoval s kompetentnými činitežmi v tejto kauze. Veriaci žiadali, aby jezuiti čím skôr prišli do Piešan. Preto provinciál P. Mikuš poveril źudovíta Eiselleho SJ, aby sa natrvalo usadil v mes
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Vᚠe-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnos Ježišova?
1773 377(23%)
1814 460(28%)
1714 358(22%)
1540 451(27%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veri, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život a naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEźA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivos a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteža

Piešany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učitežov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - źudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijíma svoj život ako Božie povolanie.

Tomᚠa František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písa.

Spoločnos Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | Š 2014 Salieri | BeTTa webhosting