Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Prešov
EXERCIČNÝ DOM SV. IGNÁCA


Exercičný dom Exercičný dom sv. Ignáca Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov (MAPA)

Prijímacia kancelária:
Tel.: 051 / 7460 511; 0948 / 892 929
Fax: 051 / 7460 532
E-mail: ekonom.sj.po@gmail.com

V prípade, že sa nedovoláte, napíšte nám na vyššie uvedený email!!!

 

O exercičnom dome  
(po stiahnutí a otvorení stlačte F5)
 
 
KAPLNKA SVÄTÉHO IGNÁCA

kolegium Sväté omše:
Všedné dni (aj prikázané sviatky): 6.30, 17.00
Nedele: 6.30, 11.00, 17.00

Spovedanie:
Denne: pol hodinu pred každou svätou omšou a po nej.
V prvopiatkovom týždni streda, štvrtok, piatok od 16.00.

V nedele: O 11:00 a 17:00 pol hodiny pred a aj počas sv. omší

O exercičnom dome

 

 Exercičný dom Exercičný dom Exercičný dom

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove slúži na duchovné cvičenia (exercície), je to miesto modlitby a vnútorného stíšenia.

Areál exercičného domu je situovaný na západnom okraji Preš

História jezuitov v Prešove
         Prvé kontakty jezuitov s Prešovom boli od roku 1583, keď Anton Possevino SJ ako pápežský legát Gregora XIII. skúmal náboženskú situáciu na východnom Slovensku. Jezuiti tu krátko pôsobili v rokoch 1604 a 1620; vtedy boli v Nižnej Šebastovej pochovaní dvaja, dnes už svätí košickí mučeníci – Štefan Pongrác a Melichar Grodecký.

         Trvalejšie sa jezuiti mohli usadiť v Prešove až v roku 1673, no kvôli povstaniu sedmohradských protestantských kniežat boli spolu s františkánmi v roku 1681 a 1707 vyhnaní z Prešova. Vrátili sa 1. januára 1711, keď sa začala druhá, relatívne pokojnejšia etapa ich apoštolskej činnosti. Vynaložili v nej veľa duchovného úsilia o obnovu katolíckej viery – vysluhovali sviatosti, katechizovali deti i dospelých, starali sa o nemocnicu, väznicu i vojenskú posádku.

      &n
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 377(23%)
1814 460(28%)
1714 358(22%)
1540 452(27%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting