Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Ružomberok
Kostol Povýšenia svätého kríža

Kostol Povýšenia svätého kríža Kostol Povýšenia svätého kríža Sväté omše:
Pondelok - Sobota: 8:00, 18:00
Nedeľa: 7:00, 9:00

Tel.: 044/430 51 50

Kontakt:
Ján Revák SJ (Rektor kostola)
e-mail: jan.revak@gmail.com)

Blog s aktuálnymi informáciami o kostole

Detská svätá omša: Každú druhú nedeľu v mesiaci o 16.30 hod.

Noviciátna svätá omša za účasti pátra magistra s novicmi: Každý štvrtok o 18.00 hod. a každú nedeľu o 9.00 hod.

Gréckokatolícka liturgia: Každú nedeľu o 10.30 hod.

Spovedanie:
Každý deň pol hodinu pred svätou omšou aj počas nej. (Od 7.30 do 8.30, od 17.30 do 18.30) V nedeľu nespovedáme.

Adorácia Oltárnej Sviatosti: Každý štvrtok po rannej svätej omši (modlitba za nové kňazské a rehoľné povolania a modlitba za rodiny), sviatosť je vystavená na poklonu až do večernej svätej omše.

Pobožnosti: Pred každou svätou omšou modlitba ruženca. Litánie k Panne Márii (máj, október). Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu (jún). Novéna k Duchu Svätému. Pravidelné mesačné obnovy pre charizmatické spoločenstvá. V pôstnom období krížové cesty.
 
Rezidencia

kolegium Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/430 51 37
Fax: 044/430 51 90
Noviciát Spoločnosti Ježišovej

Noviciát Spoločnosti Ježišovej Noviciát Spoločnosti Ježišovej Noviciát Spoločnosti Ježišovej
Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/430 51 37
Fax: 044/430 51 90
E-mail: noviciatsj@jezuiti.sk

Viac o noviciáte.
Vila Trlensko

kolegium kolegium

Tel.: 044 / 43 220 13


História Jezuitov v Ružomberku, 1922 – 1950
     Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie zostal piaristický kláštor spolu so školou prakticky opustený. Na túto novú situáciu sa snažil zareagovať spišský biskup Ján Vojtašák, ktorý sem pozval jezuitov. Na sviatok Panny Márie Snežnej roku 1922 prišiel do Ružomberka páter Mikuš s frátrom Pochácom.

     Ďalší členovia novej komunity prišli o niekoľko dní neskôr, p. Čambál, p. Takáč a fr. Patúc. Hneď sa pustili do vykonávania apoštolátu, ktorý pozostával najmä z kázania a slúženia svätých omší v kostole, šírenia úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. Už o rok sa uskutočnil prvý večerný sprievod na kalváriu pred sviatkom Božského Srdca. Slávnosti obyčajne predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorá vrcholila slávnostnou omšou na námestí pred jezuitským kostolom. Celebrantom býval otec biskup Ján Vojtašák. Na svätú omšu prichádzali ľudi
„Akcia K“ v Ružomberku
(Prebraté z časopisu Listy z noviciátu)

     Po prevzatí moci Komunistickou stranou vo februári 1948, sa od biskupov žiadala prísaha vernosti, ktorej konečným cieľom bolo prerušiť spojenie Cirkvi na Slovensku s Vatikánom a vytvorenie „poslušnej, vlasteneckej cirkvi“. Štát sa usiloval budiť dojem, že má k náboženstvu pozitívny vzťah, ale pritom oddeľoval biskupov od veriaceho ľudu a kňazov.

     Už v roku 1945 poštátnili väčšinu rehoľných domov, no neodvážili sa zatiaľ poštátniť také domy, kde sa formovali novici a školastici. Až 16. marca 1950 prišli dvaja vládni „zmocnenci“, aby noviciát v Ružomberku poštátnili. Začiakom apríla 1950 dozrel čas, aby sa uskutočnila Akcia K, čiže likvidácia kláštorov v Československu.

     V noci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili milicionári, príslušníci verejnej bezpečnosti a tajnej polície všetky mužské kláštory v ce
Trlenská chata
(Spracoval: Bohumil Mokriš)

     Po otvorení ružomberského noviciátu v roku 1930 sa rehoľný život začal rozvíjať v celej svojej plnosti a sile. Táto sila sa dosahovala skrze formáciu pomocou modlitby, štúdia, práce a hlavne každodenného prijímania eucharistického Ježiša.

     Novici chodili do ružomberskej nemocnice slúžiť chorým a bezvládnym, vyučovať náboženstvo do okolitých dedín a vykonávali potrebné manuálne práce. V Ružomberku bývali aj školastici, ktorí sa intenzívnym štúdiom pripravovali na prijatie kňazskej služby. Svätý Ignác, náš zakladateľ, vyšším predstaveným odporúča nájsť vhodné miesto pre rekreáciu a oddych, aby mladý rehoľný dorast mohol s obnovenými silami pokračovať vo svojej formácii a v dozrievaní na dobrých Ježišových spoločníkov. Vzhľadom na túto radu pomýšľal páter provinciál Rudolf Mi
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 405(23%)
1814 493(28%)
1714 383(22%)
1540 490(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting