Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Aktuality
02.08.2012
Viera a život
Vyšlo 4. tohtoročné číslo časopisu pre kresťanskú orientáciu Viera a život (na mesiace júl-august), je venované téme:
Mariánska úcta a jej podoby.
 
- V predhovore čísla šéfredaktor páter Ladislav Csontos SJ pripomína, že Máriin odkaz: „Urobte všetko, čo vám povie“, stále platí.
- Hlbšiu analýzu pod názvom : Je ešte mariánska úcta aktuálna? pripravil na úvod čísla jezuita-páter Jozef Kyselica SJ.
- „Vo viacerých reláciách poukazujeme práve na Máriu ako na vzor pre naše životy,“ tvrdí v profilovom rozhovore čísla riaditeľ TV Lux kňaz Ján Búc.
- Sondou do života niekoľkých vybratých známych osobností a cez ich životné príbehy a skúsenosti časopis odpovedá na otázku: Ako Mária aj dnes zasahuje do ľudských životov, ako nás formuje, pomáha, zachraňuje.
- Ku Márii, ku milej Matičke... - tak nazval svoj príspevok známy a dlhoročný rozhlasový režisér, scenárista, dramaturg a publicista Pavol Hudík, ktorý sa v ňom vracia k vyše 350 ročnej tradícii mariánskych pútí v rodných Topoľčiankach.
- Moje Madony – pod týmto názvom nájdete v čísle vyznanie známeho slovenského výtvarníka Jozefa Vydrnáka reflektujúce mariánske námety v jeho tvorbe i cestu k nim.
- Osobnosť Panny Márie ako inšpirácia (nielen) v živote umelcov – pod týmto názvom redakcia približuje zaujímavé fakty nielen z histórie viažuce sa k téme mariánskej úcty.
- Rubrika Profily pripomína spomienku na nedávno zosnulú zakladateľku prvého slovenského hospicu, redaktorka Andrea Eliášová ju nadpísala titulkom: MUDr. Alica Válkyová - lekárka s charizmou človečiny .
- Samuel Timon – neprávom zabudnutý vedec, jezuita – pod týmto titulkom si môžete prečítať pútavý medailón z pera etnológa Igora Zmetáka.
- V rubrike Duchovný život ani tentoraz nechýba Teologická meditácia z pera jezuitu a známeho exercitátora Jozefa Šuppu SJ pod názvom: Aktuálnosť mariánskej úcty. 
- Duchovné zamyslenie k téme: Panna Mária – vzor pre rozvoj ľudského života napísal autor, kňaz Marián Červený.
- 4 tipy na dobré knihy ponúka jezuita páter Ladislav Csontos SJ.
- V rubrike Štúdie a dimenzie si môžete prečítať zaujímavý materiál dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pátra Miloša Lichnera SJ nazvaný Svätý Augustín a Mária, Matka nášho Pána. 
- Biblia a hudba na Slovensku v 17.–18. storočí nazval svoj príspevok popredný slovenský vedec, muzikológ a publicista Ladislav Kačic.
- Stratégia „Európa 2020“ – ambiciózny cieľ v období hospodárskej krízy – nad touto témou sa pozastavil politológ z Trnavskej univerzity a publicista Milan Katuninec.
- Rubrika Všimli sme si ponúka nevšedné vyznanie nemeckej novinárky Barbary Wenzovej - Pápež môjho života, v ktorom sa priznáva ku konverzii na podnet Benedikta XVI.
- Duchovná púšť v Európe? - o poklese praktizovania viery na Západe uvažuje jezuita a riaditeľ vydavateľstva Dobrá kniha páter František Sočufka SJ.
- Život a dielo sv. Pavla – optikou profesora Holznera približuje publicista Pavol Kalinay.
- V rubrike Echo redakcia opäť pripomína niektoré (ne)zabudnuté mená a výročia v kalendári a krátke správy z diania Katolíckej cirkvi na rôznych miestach sveta ( „Prevýchova“ v Severnej Kórei, Ál-Kaida o konverzii katolíkov na islam, Aký je „typický“ seminarista v USA? )
- Rubrika Naša pamäť siahla po starších vyznaniach kedysi obľúbeného exercitátora pátra Jozefa Porubčana SJ a pripomína jeho príspevok Moje skúsenosti s duchovnými cvičeniami sv. Ignáca.
- V recenziách čitateľ nájde knihu Benediktini ve středověku (autori: Marek Matějek a kol) a knihu biskupa Viliama Judáka Vo všetkom láska. Životopisný profil ThDr. Eduarda Nécseya.
- Výber myšlienok k téme čísla je tentoraz pripomenutím veršov niektorých básnikov Katolíckej moderny venovaných Panne Márii.

- Farebná obrazová príloha nesie titulok: Madona v modernom slovenskom výtvarnom umení a prináša kvalitné reprodukcie vybratých diel popredných veriacich slovenských umelcov (napr. D. Gladišová, J. Vydrnák, E. Trizuljaková, I. Mathé, Ľ. Fulla a ďalší).


Časopis Viera a život vydáva Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha, možno si ho predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha alebo zakúpiť v jezuitských kostoloch a predajniach Dobrej knihy a Lúč. Jedno číslo stojí 1,90 eur.

 

OK »
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 379(23%)
1814 461(28%)
1714 358(22%)
1540 453(27%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting