Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Aktuality
25.02.2013
Akcia 365 marec

Pozdrav Pán Boh

Jedným z posledných posolstiev, ktoré nám Svätý Otec Benedikt XVI. zanecháva je dokument o význame sociálnych sietí. S názvom Sociálne siete: brány pravdy a viery; nový priestor evanjelizácie vychádza posolstvo k januárovému svetovému dňu komunikačných prostriedkov a je prejavom pozitívne videnej evanjelizácie na internetovom priestore. O webe hovorí, že keď je dobre a vyvážene docenený, prispieva k uprednostneniu foriem dialógu medzi ľuďmi. Sociálne siete nazýva Svätý Otec bránami pravdy a viery, ak sa realizujú s rešpektom, pozornosťou ku súkromiu a zodpovedne. S nadšením pre pravdu, môžu účinne podporovať harmóniu ľudskej rodiny. 
Svätému Otcovi ďakujeme za jeho slová, ktorými inšpiroval úvahy hnutia Akcia 365 a vyprosujeme mu Božiu pomoc a ochranu aj na novom mieste, ktoré ho od marca očakáva.


S Božieho požehnania aj Vám

Milan Hudaček SJ


Akcia 365 je cirkevné hnutie, ktoré v roku 1959 založil v Nemecku P. Johannes Leppich SJ. Na Slovensku jestvuje od roku 1992, kedy ho medzi veriacimi šíril P. Štefan Senčík SJ. Tvorcovia letáku Akcia 365 sa snažia aj touto formou motivovať priaznivcov tohoto hnutia, aby urobili aspoň jeden dobrý skutok denne a niečo mimoriadne dobré raz ročne, ako to vyplýva z podstaty hnutia založeného v Nemecku. Hnutie sa dnes stalo širokou rodinou s priaznivcami na Slovensku, v Čechách a medzi Slovákmi pracujúcimi v Anglicku a USA. Hnutie schválil Arcibiskupský úrad v Trnave. K blogovej komunikácií odporúčame stránku http://jezuiti.sk/blog/xaveriada/akcia-365/
OK »
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 383(23%)
1814 468(28%)
1714 364(22%)
1540 466(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting