Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Aktuality
01.03.2013
Zomrel Páter Ján Kadlec SJ (1927 – 2013)

Dňa 1. marca si Pán povolal do večnosti nášho spolubrata P. Jána Kadleca SJ. Zomrel vo veku 86 rokov v jezuitskej komunite v Piešťanoch, v kruhu rehoľných spolubratov. 

Rozlúčka so zosnulým bude v utorok 5. marca o 14.00 hod. v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. Telesné pozostatky budú následne prevezené do Pobedima pri Piešťanoch, kde budú o 16.00 hod. pohrebné obrady v miestnom Dome smútku.

P. Ján Kadlec SJ sa narodil 24. 1. 1927 v Pobedime pri Piešťanoch. Pri krste dostal meno Ján Chryzostom. Vyrastal v katolíckej rodine.

Najprv študoval hospodársku školu v Novom Meste nad Váhom, potom pracoval doma na hospodárstve a zároveň ďalej pokračoval vo vzdelávaní sa formou večerných kurzov. V roku 1949 nastúpil na vojenskú službu, no pre svoj otvorený náboženský postoj bol poslaný na nútené práce do uhoľných baní v Kladne, v Plzni a nakoniec v Ostrave. Keďže sa chcel stať kňazom a na Slovensku to nemohol uskutočniť, pokúsil sa o útek do cudziny. Prvý pokus zlyhal, uväznili ho a odsúdili ho na práce v uránových baniach v českom Jáchymove. V roku 1953 sa pokúsil znova o útek do Rakúska, tento raz úspešne. Po získaní maturity v Stamsi v Tirolsku bol v roku 1958 prijatý do Kolégia Kaniziánum v Innsbrucku, kde začal svoje štúdiá na Teologickej fakulte. Po troch rokoch sa rozhodol v roku 1961 prerušiť štúdiá a vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v St. Andrä v Rakúsku. Potom pokračoval v teologických štúdiách a v roku 1965 bol vysvätený za kňaza. Svoju prvú svätú omšu slávil v utečeneckom tábore Lichtenegg vo Wels-Lande, kde sám predtým žil ako utečenec. Po vysviacke ho predstavení poslali do Spojených štátov, aby tam dokončil svoje teologické štúdiá. Od roku 1966 pôsobil v komunite slovenských jezuitov v Kanade. V rokoch 1970 až 1992 pastoračne pôsobil medzi rodákmi v oblastiach západnej a strednej Kanady – Alberta, Saskatchewan, Britská Kolumbia, Manitoba. Pravidelne sa venoval vyše tisícke rodín slovenských prisťahovalcov na rôznych miestach od Atlantiku až po Pacifik. Pohyboval sa najmä medzi jednoduchými ľuďmi, farmármi a baníkmi. Organizoval pre nich duchovné obnovy, duchovné cvičenia, ľudové misie, prípravy na manželstvo. Svoje posledné rehoľné sľuby zložil v roku 1978 v Cambridgei v Ontariu. V roku 1992, 39 rokov od svojho úteku, sa vrátil na Slovensko, aby v rodnej obci Pobedim slávil svoju „primičnú“ svätú omšu. V rokoch 1992 až 1999 bolo jeho ďalším pôsobiskom New Westminster v Britskej Kolumbii, kde vykonával službu správcu farnosti sv. Cyrila a Metoda. V r. 1999 – 2002 pôsobil v Cambridgei v Ontariu ako rektor Kostola Sedembolestnej Panny Márie. V Kanade zotrval až do definitívneho uzavretia slovenskej misie v Cambridgei a v roku 2002 sa vrátil na Slovensko. Od toho času až do svojho odchodu do večnosti bol členom jezuitskej komunity v Piešťanoch. Jeho náplňou bola pastoračná výpomoc a služba v kaplnke, ako aj pomoc pri dávaní duchovných cvičení. Posledný rok jeho života bol poznačený ťažkou chorobou, ktorú statočne znášal. Zaopatrený sviatosťami zomrel 1. marca 2013 v jezuitskej komunite v Piešťanoch.

Nech Pán prijme svojho verného služobníka do radosti!

 
 

 

OK »
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 388(23%)
1814 473(28%)
1714 373(22%)
1540 471(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting