Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
Osobnosti
Andrej Osvald SJ

Nebojácny organizátor rehoľného života - P. Andrej Osvald SJ

V jubilejnom roku Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha knihu spomienok pátra Andreja Osvalda Boží dlžník s podtitulom „Subjektívny pohľad na môj život“. Je dokumentom a svedectvom o živote a prenasledovaní Cirkvi na Slovensku v 20. storočí. Veľmi príjemným štýlom sa autor zhostil úlohy rozprávať o svojich detských, mládeneckých, rehoľných, väzenských a kňazských radostiach i starostiach. Ako sám hovorí, nespomína preto, aby si staval pomník, ale preto, aby sme poznali našu minulosť. Treba povedať, že p

Ján Srna SJ

Obranca náboženských práv  - P. Ján Srna SJ

Narodil sa 11. 12. 1909 v Chicagu v štáte Illinois v USA ako prvé z deviatich detí slovenským prisťahovalcom Šimonovi Sarnovi a Márii Sarnovej rodenej Troppovej. Sarnovci pochádzali zo severného Spiša z goralskej obce Čierna Hora Prvé detské roky strávil v Amerike, kam sa jeho rodičia vysťahovali  z horného Spiša za lepším zárobkom. Z Ameriky sa vrátili v roku 1912. Ich rodná obec po vzniku Česko-Slovenskej republiky pripadla do Poľska. Po ukončení štyroch ročníkov gymnázia v Levoči pokračoval piatym ro

Jozef Javorka SJ

Tichý udržiavateľ rehoľného života - P. Jozef Javorka SJ

Narodil sa 7. mája 1921 Budatíne, dnes miestnej časti Žiliny. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci, na gymnáziu študoval v Žiline a v Trnave. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej vstúpil v roku 1938 a noviciát si vykonal v Ružomberku v rokoch 1938-1940. V nasledujúcom roku zmaturoval. Filozofické štúdiá si vykonal v Košiciach v rokoch 1941-44, teológiu študoval v Ružomberku, v Starej Vsi v Poľsku a v Engiene v Belgicku, kde bol v roku 1949 vysvätený na kňaza. Po tretej probácii odišiel do Ríma. V roko
Michal Fedor SJ

Spiritus movens

P. Michal Fedor SJ, gréckokatolík, kňaz jezuita, bibliograf, literárny vedec a historik

Páter Michal Fedor sa narodil v Slanskom Novom Meste pri Košiciach 25. apríla 1929 v rodine  maloroľníka - otca Michala a matky Johany, rodenej Timkovej. Bol najstarším chlapcom zo 7 detí. Napriek skromným pomerom sa jeho túžba po vzdelaní postupne napĺňala. Maturoval v r. 1948 na Obchodnej akadémii v Košiciach. Aby však mohol študovať na univerzite, vykonal si v r. 1949 skúšky aj z  5.-8. ročníka gymnázia v Košiciach. Jeho túžbou sa stalo naplnenie svojho kňazské

Tomáš Munk SJ
         Víchrica ľúta zemou lomcovala, človek sa v krvi brodil.
Ňou písal svoju strašnú históriu.
Vraj nadčlovek sa z čistej krvi zrodil.
A vládnuť bude svetu celému.
Za cenu ťažkú, cenu najťažšiu.
Za ľudskú kožu v koncentrákoch zdratú.
Za milióny ľudských životov,
Za obhorené tielka detí v ústach s cumlíčkami...


         Amor Christi usque ab oblivionem sui
         (Spomienka na Tomáša Munka SJ)

         Ak iné národy kapú, to ma zaujíma dotiaľ, pokiaľ ich potrebujeme ako otrokov pre našu kultúru. To chcem vštepiť a dúfam, že som vštepil SS, ako jeden z najväčších zákonov budúcnosti. Našou starosťou, našou povinnosťou je náš národ a naša krv o to sa máme jedine starať, na to myslieť, pre to pracovať
Valér Aurel Zavarský SJ
V. A. Zavarský SJ


         Narodil sa 19. júla 1905 vo Varovom Šúre, dnes Šúrovce v okrese Trnava, v rodine stredného roľníka. Ľudovú školu vychodil v rodisku, potom pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Trnave. Ako šestnásťročný na sviatok blahoslavených košických mučeníkov vstúpil do Spoločnosti Ježišovej 7. septembra 1922. Noviciát si vykonal na Velehrade a v Trnave. Po noviciáte si dokončil gymnaziálne štúdiá a zmaturoval v Kláštore pod Znievom v roku 1926. Po maturite ho predstavení po

Rudolf Mikuš SJ


Mikus Zakladateľ slovenskej provincie jezuitov: P. Rudolf Mikuš SJ

         Narodil sa 9. augusta 1884 v Ratkovciach v okrese Hlohovec a zomrel v noci z 25. na 26. marca 1972 v Charitnom domove v Beckove v okrese Nové Mesto nad Váhom. V Beckove je aj pochovaný. Bol zakladateľom slovenskej provincie v tom zmysle, že bol nielen prvým predstaveným začínajúcej slovenskej provincie, ale pôsobil jedenásť rokov ako provinciál a takmer dvadsať rokov ako magister novicov. Jeho vplyv na formovanie provincie bol rozhodujúci, veď formoval celú jednu jezuitskú generáciu.

         Pochádzal z roľníckej rodiny. Ako šestnásťročný vstúpil do Spoločno
Félix Jozef Litva SJ


Félix Jozef Litva SJ - Zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha

         Narodil sa 11. mája 1919 v Mikšovej, dnes súčasť Bytče. Jeho rodičia sa však presťahovali do Trnavy, kde navštevoval ľudovú školu a gymnázium. V roku 1934 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. Po dvojročnom noviciáte si dokončil gymnaziálne štúdium privátne a v roku 1938 maturoval v Kláštore pod Znievom. Potom až do roku 1941 študoval filozofiu v Benešove pri Prahe. Od roku 1942 teológiu v Banskej Bystrici. Na kňaza bol vysvätený 25.januára1945. V roku 1946 začal na Slovenskej univerzite v Bratislave študovať dejiny a francúzsky jazyk a literatúru. Popri tom vykonával aj pastoračnú a pedagogickú prácu, ktorú násilne prerušila Štátna bezpečnosť v noci z 13. na 14. apríla 1950. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol in
Jozef Jurovský SJ


Mikus Jozef Jurovský SJ (do roku 1939 Weiss-Nägel)

         Narodil sa 15. augusta 1899 v Uľanke, dnes miestna časť Banskej Bystrice v robotníckej rodine otec Juraj Weiss-Nägel matka Anna rod. Daubnerová. Mal troch bratov Antona, ktorý bol neskôr univerzitným profesorom v odbore psychológia, Stanislava, ktorý bol jezuitom, ale neskôr odišiel do diecéznej pastorácie a Šimona, ktorý bol hudobný skladateľ, dirigent a hudobný dramaturg. Po skončení ľudovej školy v rodisku v roku 1911, na ktorej sa v tom čase vyučovalo maďarsky, pokračoval v štúdiu na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici. O rok pri čítaní Nasledovania Krista od Tomáša Kempenského pocítil rehoľné povolanie a v šiestej triede sa rozhodol vstúpiť do
František Paňák SJ

         František Paňák pochádzal z Oravy. Narodil sa v Oravskom Podzámku 25. januára 1908. Počas stredoškolského štúdia ho ako vynikajúceho študenta poslali na dva roky do Francúzska, kde maturoval v meste Dijon r. 1928. Nasledovalo štúdium práva na pražskej Karlovej univerzite v r. 1928-1933. Po jeho úspešnom ukončení pracoval päť rokov v ústredí Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine. Tam sa rozhodol vstúpiť do jezuitskej rehole.

         Noviciát začal v Ružomberku 1. februára 1938. V rokoch 1939-1941 študoval filozófiu na jezuitskom učilišti v chorvátskom Záhrebe. V tom čase preložil dielo chorvátskeho jezuitu prof. Františka Šanca „Stvoriteľ sveta“. Teológiu študoval v rokoch 1941-1945 na novozaloženom jezuitskom inštitúte v Banskej Bystrici. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1944.

    &nb
Jozef Porubčan SJ


I. ŽIVOT V RODINE A V REHOLI


I. 1. Rodina, detstvo v rodnej obci

         P. Jozef Porubčan pochádza z malej dedinky Šipkov, okres Bánovce nad Bebravou, ktorá leží v malebnej doline v Strážovských vrchoch tiahnucej sa od Slatiny nad Bebravou po Čiernu Lehotu. Nad dedinkou Šípkov, ktorou preteká rieka Bebrava, je miesto, časť chotára, nazývané Jama. Tam stojí dom, v ktorom žila rodina Štefana Porubčana a Jozefíny rod. Mišákovej, rodičov P. Jozefa Porubčana a jeho súrodencov.

Život obyvateľov Šípkova bol začiatkom 20. storočia, podobne ako na iných dedinách na Slovensku, veľmi ťažký. Tak ako mnohí ľudia, aj rodina Porubčanovcov žila v chudobe, ba môžeme povedať, v biede. Manželom Porubčanovcom sa narodilo päť detí: Koloman, Štefa
Jozef Porubčan SJ (spomienková akadémia)


         Z príležitosti 10. výročia smrti Jozefa Porubčana SJ, kňaza, rehoľníka, exercitátora, človeka, ktorý ovplyvnil duchovný život mnohých z nás bola svätá omša a spomienková akadémia tých, ktorí Jozefa Porubčana SJ osobne poznali.

Sobota 3. mája 2008:

- o 9:00 hod. sa stretneme na cintoríne v Šípkove pri hrobe P. Jozefa Porubčana SJ
- o 10:00 hod. sv. omša v kostole v Šípkove
- po sv. omši bude stretnutie na Jame pri rodnom dome P. Jozefa Porubčana SJ.

Nedeľa 4. mája 2008:

- o 9:30 hod. sv. omša v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch
- o 15:00 hod. spomienková akadémia v Pastoračnom centre, Poštová 1, Piešťany.


Príhovor Jozefa Šuppu SJ: TUUU
<
Redaktori Posla


Adolf Michal Melíšek, zakladateľ Posla v roku 1897
(diecézny kňaz farár vo Veľkých Levároch)

Andrej Kubina SJ redaktor v rokoch 1898 - 1900 (Viď ďalej)

Alojz Daubner SJ 1900 – 1909 (Viď ďalej)

Pavol Silvester SJ 1909 – 1919 (Viď ďalej)

Vendelín Javorka SJ 1920

Ján Králiček SJ 1921 – 1941 (Viď ďalej)

Ján Popluhár SJ 1942 – 1945

Ján Srna SJ 1945 – 1947

Félix Záhorec SJ 1947 - 1948

Štefan Senčík SJ 1974 – 1984 v Kanade

Rajmund Ondruš SJ 1985 – 1990 v Kanade

Milan Hromník SJ 1991 - 2008

Jozef Šuppa SJ od 1.11.2008 - doterazAndrej Kubina SJ<
Ján Dieška SJ
         Svätec medzi nami
Autentické, doteraz nepublikované spomienky

greg          Nepochybujem o tom, že páter Ján Dieška bol rehoľníkom svätého života. Poznala som ho so sestrou vyše dvadsať rokov ako verného Božieho služobníka a ako človeka, ktorý napriek trpkým príkoriam v komunistickom žalári, nikdy nereptal na svojich trýzniteľov. Aj v tom bola jeho veľkosť. Spomienky na tohto hrdinského jezuitu v mojej pamäti neblednú ani po rokoch, ani po jeho odchode na večnosť. Kto poznal pátra Diešku, ktorého sme počas totality zámerne volali krycím menom „Báťuška“, aby režim neodhalil, že ide o rehoľníka a kňaza, vie, že žil evanjeliom, vynikal skromnosťou a obetavosťou. Rada pr
Andrej Čambál SJ
         Narodil sa v roľníckej rodine15. decembra 1867 v obci Abrahám, okres Galanta. Teológiu študoval v Ostrihome, kde prijal kňazskú vysviacku v roku 1892. Kaplánom bol v Modre, kde zároveň pôsobil ako profesor náboženstva v meštianskej škole a na učiteľskom ústave. Ešte v tom istom roku vstúpil v Trnave do noviciátu Spoločnosti Ježišovej.

         Od roku 1905 bol v Trnave rektorom kolégia a pôsobil aj ako slovenský kazateľ a bol zodpovedný za slovenskú pastoráciu. Počas prvej svetovej vojny v roku 1915 ho poverili pastoráciou v nemocnici pre ranených z frontu. Pôsobil ako ľudový misionár po celom Slovensku. Po roku 1918 vyučoval na trnavskom arcibiskupskom gymnáziu a spolu s ďalšími tromi jezuitmi P. Ľudovítom Eisellem, P. Štefanom Kramárom a P. Rudolfom Mikušom dával v rokoch 1919 až 1927 ľudové misie na Liptove a na Or
Vendelín Javorka SJ

Vendelín Javorka SJ
     Narodil sa 15.10.1882 v Černovej v okrese Ružomberok ako najstarší z desiatich detí. Základné vzdelanie získal v Sučanoch na židovskej škole s vyučovacím jazykom nemeckým. Nižšie triedy gymnázia absolvoval v Ružomberku, maturoval v Ostrihome v roku 1903 a následne vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Noviciát si vykonal v Trnave. Po noviciáte študoval rétoriku a klasické jazyky v St. Andrä v Rakúsku. V rokoch 1906 – 1909 študoval filozofiu na rehoľnom kolégiu v Bratislave. Po filozofických štúdiách ho predstavení poslali do Kaloče, kde bol vychovávateľom mládeže. V roku 1912 začal teologické štúdiá na jezuitskej teologickej fakulte v Innsbrucku, kde bol 15.8.1915 vysvätený na kňaza. Po skončení t
Ján Knežík SJ
         200. výročie smrti Jána Knežíka

         JEZUITSKÝ MISIONÁR ako MYJAVSKÝ KAPLÁN

         V Spravodaji č.44 vo februári 2004 sme v rámci rubriky „Rímskokatolícki kňazi pôsobiaci v Myjave – myjavskí kapláni“ uviedli, že od júla 1778, kedy sa do farských matrík začali zapisovať mená vysluhovateľov, až do r.1806 objavuje jezuita Ján Knežík. Nič viac.
         Postupným objavovaním prameňov sa podarilo najprv zistiť, že je pochovaný v našom kostole, potom že sa blíži okrúhle výročie jeho smrti a napokon (aj za pomoci pracovníkov historického ústavu Trnavskej univerzity) čo-to o jeho živote.

         Ján Knežík sa narodil 21. marca 1725 v Šaštíne. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil ako 19-ročný, 3. 11. 1744 v
Andrej Lieskovský SJ
         Andrej Lieskovský SJ je prvý známy jezuita Slovák z Uhorska v obnovenej Spoločnosti Ježišovej. Pochádzal zo starého richtárskeho a šoltýskeho rodu z Liesku na Orave. Jeden člen jeho rodiny z predchádzajúcich generácií vstúpil ako dvadsaťročný študent 1. novembra 1727 do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne. Bol to Juraj Lieskovský, neskôr slávny ľudový misionár. Jeho kázne sa zachovali v rukopise pod titulom: Theatra, t. j. Divadlá Umučení Pána našeho Ježiša Krista, které P. Georgius Liskovský Societas Jesu včase Svatého pústu slovenskému Lidu predstavil... Sú to vynikajúce kázne v slovenčine úspešného ľudového misionára z druhej polovice 18. storočia. (Matrika trenčianskeho noviciátu uvádza jeho pôvod ako „Tersztiniensisi“, čiže z Trastenej, v ktorej blízkosti je obec Liesek).

    &n
Alojz Šatura SJ


Krátky životopis


         Narodil sa 30. apríla 1925 v Jablonci pri Trnave, r. 1942 vstúpil do noviciátu jezuitov v Ružomberku a v r. 1950 bol v Prahe vysvätený za kňaza. V r. 1953 na prácach v PTP v Kladne utrpel ťažký pracovný úraz. Neskôr 26 rokov pracoval ako robotník v Bratislave.

         Verný svojmu kňazskému a rehoľnému povolaniu sa venoval pastorácii za sťažených okolností, obmedzovaný štátom, i bez štátneho súhlasu. Spovedal, dával duchovné cvičenia, viedol krúžky študentov, ktoré sa stretávali v jeho byte na Partizánskej ulici. Srdcu blízka mu bola pastoračná služba telesne postihnutým. Vyučoval náboženstvo postihnuté deti v ústavoch na Mokrohájskej ulici a na Patrónke a istý čas vypomáhal s vyučovaním aj v Blumentálskej farnosti.

 
Igor Vajda SJ

Udelenie kultúrneho ocenenia Fra Angelica za rok 2006

         Vo štvrtok 22. februára 2007 sa po slávnostnej sv. omši v Jezuitskom kostole v Bratislave konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomnosti apoštolského nuncia Svätej stolice v Slovenskej republike Mons. Henryka Józefa Nowackého, viceprimátorky hlavného mesta Bratislava Anny Dyttertovej a ďalších hostí slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocenil dvanástich umelcov.

         V kategórii slovesného umenia boli Cenou Fra Angelica ocenení MUDr. Ján Milčák (lekár, spisovateľ a dramatik), prof. PhDr. Júliu
Štefan Senčík SJ
         P. Štefan Senčík spisovateľ, publicista, redaktor Vatikánskho rozhlasu, misionár medzi zahraničnými Slovákmi a provinciál slovenských jezuitov v zahraničí. Narodil sa v Starom Tekove v okrese Levice 12.12. 1920. Základné vzdelanie získal na ľudovej škole v rodnej obci, do gymnázia začal chodiť v Trnave, kde sa spoznal s jezuitmi, ku ktorým vstúpil 30. júla 1938. Noviciát si vykonal v Ružomberku, kde potom pokračoval v štúdiu na gymnáziu. Po maturite v roku 1941 ho predstavení poslali na štúdium filozofie do Trnavy a Piešťan. V rokoch 1945-46 si vykonával prax, magisterku, v Ružomberku. Odtiaľ odišiel do Holandska, kde v rokoch 1947-1950 študoval teológiu v Maastrichte, tu bol 22. 8.1949 vysvätený na kňaza. Tretí rok duchovnej formácie, tretiu probáciu si vykonal v írskom Dubline. V tom čase sa už nemohol vrátiť do vlasti, lebo rehole boli násilne zlikvid
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 380(23%)
1814 464(28%)
1714 361(22%)
1540 458(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting